Școala Primară "Surorile Providenţei"

Misiunea noastră cea mai importantă este educarea inimii copiilor.
floare surorile providentei
albina surorile providentei

Educatia pentru diversitate – o calatorie frumoasa si fascinanta

Școala Primară „Surorile Providenței” Iași, este o instituție inclusivă. Consideră că diversitatea, reprezintă dezideratul flexibilităţii şi toleranţei faţă de diferenţele fizice, socioculturale, lingvistice, psihologice existente între copii.

În procesul de învăţare-predare, fiecare copil aduce cu sine o experienţă personală, un stil de învăţare, un ritm personal de muncă, un mod propriu de abordare a problemelor de viaţă, elementele contextului cultural și social căruia îi aparține.

 

Școala noastră doreşte sǎ fie deschisǎ şi flexibilǎ, prin aplicarea principiilor incluziunii,  prin managementul pe care ȋl propune, demonstrezează :

  • Înṭelegerea realǎ şi recunoaşterea incluziunii ca o parte a politicilor de egalizare a şanselor persoanelor cu cerinṭe speciale, şi nu ca o simplǎ plasare a copiilor ȋmpreunǎ;
  • Recunoaşterea legǎturilor dintre educaṭia incluzivǎ şi valorizarea diversitǎṭii umane prin promovarea unui etos şcolar care valorizeazǎ toṭi copiii şi familiile lor ;
  • Favorizarea unui climat de sprijin flexibil, oferirea unor rǎspunsuri adecvate cerinṭelor individuale prin oferta educaṭionalǎ a şcolii ;
  • Favorizarea accesului personalului didactic la ocazii de dezvoltare profesionalǎ care sǎ susṭinǎ/sprijine dezvoltarea practicilor incluzive.

 

Personalul unității de învățământ, ghidat de principiile incluziunii, în perioada martie 2022 - februarie 2023 a participat la Proiectul ERASMUS + SMALL SCALE PROGETTO ACCESS, Accrescere Competenze Chiave Educatori per la Sostenibilita dei Servzi. În proiect au fost partenere țările: România, Italia și Slovenia.

Proiectul a vizat:

  • Creșterea capacității unităților de a include copiii aflați în situații de vulnerabilitate socială, deoarece educația și îngrijirea timpurie incluzivă contribuie în mod semnificativ la combaterea inegalităților și excluziunii sociale, evitând crearea timpurie a unui decalaj de competențe și dezvoltare între copiii din medii socio-economice diferite, care întărește cercul vicios al transmiterii intergeneraționale a dezavantajului social;
  • Contribuirea la creșterea competențelor personalului struturilor (administrativ, corp didactic, secretariat), în special în mediul digital și în contextul post-Covid.  
  • Schimb de bune practici de laborator pentru a promova învățarea copiilor, cu o atenție deosebită acordată inovației și creativității: acest obiectiv își propune să ajute la furnizarea de actualizare profesională continuă a educatorilor în ceea ce privește predarea.
  • Îmbunătățirea capacității de definire a mecanismelor de monitorizare și evaluare a traseelor ​​educaționale, luând în considerare randamentul ridicat al investiției sociale în aceste servicii: acest obiectiv este legat de evidențierea responsabilității sociale a instituțiilor de învățământ;
  • Îmbunătățirea capacității de guvernare și transparența în procesele de luare a deciziilor, inclusiv relațiile cu părinții;

 

Proiectul și-a propuns să abordeze tema sustenabilității serviciilor educaționale oferite de parteneri prin implicarea diferitelor figuri profesionale și scoaterea în evidență a complementarității competențelor necesare (pedagogice, administrative și manageriale, planificare strategică) pentru a-l asigura.

S-au desfășurat sesiuni de formare transnaționale dedicate fiecărui grup țintă în mod individual și apoi o sesiune regională comună în fiecare țară în timpul căreia se va lucra asupra aspectelor transversale care privesc toți beneficiarii.

In urma participării la acest proiect, am înțeles de ce Italia, este numele unei ţari reper, la care Surorile Providenței fac referire cu emoție şi recunoştință.  Am perceput aceasta ţară ca fiind locul din care surorile îşi extrag energia, seva şi principiile pedagogice. În aceasta experiență am păşit prin locuri încărcate de semnificație, am simțit vibrația învățăturilor Sf. Alois Scrossopi, a căror efecte creează modele, caractere, atitudini, dar mai ales inimi.

 

Am simțit energie pozitivă în fiecare persoană cu care am interacționat, am găsit în echipa din Italia oameni deschişi, implicați, motivați şi foarte veseli. Cursurile propuse au fost bine structurate, s-au pliat pe nevoile noastre de formare, ne-au ajutat să înțelegem mai bine copiii folosindu-ne de resursele pe care le deținem. Împărtăşirea informațiilor şi activitatea în grup, ne-au ajutat să rupem bariere, să creem legături interumane dar si neuronale, să găsim strategii potrivite pentru rezolvarea unor nevoi/ probleme ale copiilor. Cănd scopul este nobil şi intenția manifestată vizeaza copiii, totul păleşte, ei sunt viitorul, ei vor conduce societatea de măine.

Am descoperit încă o dată importanța creativitătii, cu lucruri mărunte, aparent lipsite de valoare, se pot realiza lucrări care permit exprimarea artistică, pline de originalitate, de inocență, dar care transmit esența unei persoane. Întreaga experienţă a deschis porți spre noi orizonturi, a îmbunătățit viziunea despre educație, a completat numărul de exemple de bune practici, acestea fiind cele mai valoroase instrumente cu care opereaza un cadru didactic, pe lăngă reperele fundamentale ale educatiei si curriculum, documente ce reglementeaza  procesul instructiv-educativ.

Experiența nu a fost doar despre ce am învățat, a fost despre oameni, a fost trăire, interacțiune, istorie, spiritualitate şi mai ales despre copiii de astăzi şi copiii din noi. Purtăm în minte şi suflet, frumosul, binele pe care le-am dobăndit păşind prin locuri, ce se respiră altfel, un aer pe care îl prețuiesc doar cei cu dragoste pentru toți copiii.

Educația  este  o călatorie frumoasă și fascinantă deoarece o privim ca fiind un proces de învățare constantă, de explorare perpetuă. De aceea ne dorim să integrăm copii defavorizați, să-i stimulăm să fie curioși, să întrebe, să testeze, să exploreze. Tot potentialul educației se află în interiorul copilului.  Educatorul, prin vocatia sa pedagogică, exprimată în “a se simţi chemat, ales” să călatorească  împreună cu „puiul de om”, nu face decât să scoată la lumină, printr-un un act de iubire, comoara ascunsă în  inima copilului și astfel eliminăm cercul vicios al transmiterii intergeneraționale a dezavantajului social.

 

 

ȘCOALA” SURORILE PROVIDENȚEI” IAȘI

Prof. Stoica Gabriela Lăcrămioara

 

 

Link-uri materiale:

ciuperci surorile providentei
eroare surorile providentei
Ne pare rau, a aparut o eroare!
x
succes surorile providentei
Va multumim!
x