Școala Primară "Surorile Providenţei"

Misiunea noastră cea mai importantă este educarea inimii copiilor.
floare surorile providentei
albina surorile providentei

Misiune - Viziune - Valori

MISIUNE
Grădiniţa "Surorile Providenţei” este o Instituție din cadrul Congregației catolice Surorile Providenței care oferă o educaţie integrală copiilor înscriși, fără deosebire de apartenenţă religioasă, status social sau etnie. In grădiniţa noastră acţiunea educativă se inspiră din concepţia creştină a vieţii, viaţa înțeleasă ca un dar şi un bine fundamental pe care omul l-a primit de la Dumnezeu și in care se găseşte sensul ultim al vieţii fiecărui om şi locul in care el atinge plinătatea sa.
Tradiţia educativă scrosoppiană, construită de-a lungul timpului (prima grădiniţă coordonată de Surorile Providenţei: 1864 – Asilo Infantile di Carita – Udine Italia), inspiră şi astăzi acţiunea noastră educaţională care are ca finalitate dezvoltarea integrală şi armonioasă a copilului, conform principiilor creştine, acordand o atenţie specială formării inimii acestuia, in vederea integrării senine in şcoală şi societate şi se bazează pe patru modalităţi fundamentale de invăţare:
•    a invăţa să fie: dezvoltarea personalităţii copilului, ajutandu-l să se cunoască şi să işi descopere propria identitate, să dobandească incredere in sine şi in propriile potenţialităţi, dar şi să işi accepte propriile limite, să se exprime şi să acţioneze in mod personal şi responsabil;
•    a invăţa să cunoască: dezvoltarea capacităţii de a invăţa gustand frumuseţea cercetării, a descoperirii; insuşirea de noi cunoştinţe şi competenţe care să favorizeze capacitatea de reelaborare personală şi critică;
•    a invăţa să facă: orientarea copilului spre bucuria şi gustul de a fi protagonistul propriei creşteri; dezvoltarea capacităţii acestuia de a lucra in mod personal, creativ şi autonom;
•    a invăţa să relaţioneze: dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi a sensului de cetăţenie activă, inţeleasă ca abilitate de descoperire a celorlalţi, a diversităţii şi a nevoilor acestora, şi intărirea capacităţii de cooperare, de colaborare şi de solidaritate.
Misiunea noastră este de a avea grijă de sămanţa "om matur” care este in fiecare copil şi a o ajuta să "crească” după valorile umane şi creştine, punand accent pe respect, solidaritate, toleranţă, impărtăşire şi primire, iubire şi pace.


VIZIUNE
Dorim ca timpul trăit in grădiniţa noastră să fie pentru toţi, dar in special pentru copii, o experienţă fericită şi pozitivă din care să iasă cu resursele necesare pentru a deveni intr-adevăr oameni realizaţi şi pentru a trăi ca atare cu demnitate. Dorim să oferim o educaţie de calitate.
Credem că formarea cadrelor didactice este o prioritate in care merită să investim pentru a ne dezvolta şi reinnoi la nivel pedagogic, metodologic, didactic şi tehnologic.
Vrem să oferim răspunsuri eficiente necesităţilor educative, umane şi creştine ale fiecărei persoane care vine la noi şi dorim să avem o atenţie deosebită faţă de familia copiilor din grădiniţa noastră.
Scopul nostru este de a deveni o comunitate educativă cu spirit ecumenic care să fie punct de referinţă in această zonă a oraşului şi model de bune practici pentru toţi cei care au făcut din educaţie rostul vieţii lor.

 

VALORI

Grădiniţa "Surorile Providenţei”:
•    Primeşte copiii respectand principiul nediscriminării şi al non-profitului, indiferent de apartenenţa religioasă, etnică şi de status social.
•    Cultivă solidaritatea şi toleranţa intre copii şi familiile acestora, integrand şi copii cu CES.
•    Se angajează in lupta pentru dreptate şi solidaritate impotriva oricărui fel de marginalizare socială, căutand pacea intre oameni şi binele comun.
•    Acordă atenţie specială celor mai defavorizaţi.
•    Stimulează crearea unui climat de participare şi de muncă in echipă, care să facă posibilă coresponsabilitatea şi participarea tuturor, după capacităţile şi posibilităţile fiecăruia, pentru imbogăţirea reciprocă.
•    Acordă o importanţă deosebită dezvoltării integrale a copilului, cu o grijă deosebită pentru educaţia afectiv-relaţională, răspunzand tendinţelor educative actuale – centralitatea copilului in procesul instructiv-educativ.
•    Cultivă unele deprinderi legate de viaţa socială precum ordinea, respectul şi punctualitatea.
•    Dezvoltă creativitatea, originalitatea, spiritul critic şi flexibilitatea in gandire.
•    Subliniază importanţa faptului de a fi persoane cinstite şi sincere, solidare şi deschise, tolerante şi deschise dialogului, metodice şi harnice, cu o ţinută morală şi o pregătire profesională ireproşabile.
•    Promovează interioritatea copiilor, deschiderea spre Transcendent şi asimilarea comportamentelor moral-civice specifice varstei lor.
•    Nu uită de principiul exemplarităţii, educatorii incercand să fie modele in ceea ce vor să transmită.
 

ciuperci surorile providentei
eroare surorile providentei
Ne pare rau, a aparut o eroare!
x
succes surorile providentei
Va multumim!
x